Tin tức - Sự kiện

Hoạt động

       Liên kết Website

Hòa Khương tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng nếp văn hóa - văn minh đô thị”

Thứ năm - 15/10/2015 16:51
UBND xã ttổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng nếp văn hóa - văn minh đô thị”

UBND xã ttổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng nếp văn hóa - văn minh đô thị”

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp văn hóa - văn minh đô thị” đã thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, mang tính toàn dân, toàn diện và có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua triển khai thực hiện Phong trào và Đề án đã góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tham gia phát triển kinh tế, làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nên động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã Hòa Khương trong suốt 15 năm qua.
Qua 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng nếp văn hóa - văn minh đô thị” xã Hòa Khương đã đạt được nhiều kết quả to lớn, tạo nền tảng để đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa trong những năm tiếp theo, đặc biệt là khi Thành ủy Đà Nẵng xác định chủ đề của năm 2015 là “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.
Để đạt được những thành tựu về văn hóa nổi bật trước hết là do công tác lãnh đạo, điều hành, phối hợp  của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn hóa mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của thời kỷ mới. Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Hòa Khương được thành lập và thưởng xuyên củng cố, kiện toàn khi có sự biến động về nhân sự đã kịp thời lãnh đạo phong trào xuyên suốt, liên tục. Các thành viên của Ban Chỉ đạo xã được phân công nhiệm vụ phụ trách theo địa bàn từng thôn đã tập trung tuyên truyền, vận động mọi người dân tham gia. Qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã từng bước nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của mỗi người trong việc hoàn thiện bản thân, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, tiến bộ.
Có thể khẳng định thành tích nổi bật nhất trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa của xã Hòa Khương đó là nhân dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai của nhân dân tiếp tục được phát huy và mở rộng đến các tổ dân cư với những hoạt động phong phú, sâu sắc. Với phương châm “cho cần câu hơn cho xâu cá”, tất cả hộ nghèo, người nghèo tùy theo điều kiện, hoàn cảnh đều được hỗ trợ về sinh kế (như bò giống, heo, gà, máy nước mía…), hướng dẫn cách làm ăn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm nhằm vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, Hội Liên Hiệp phụ nữ xã với phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” đã thu hút tất cả hội viên phụ nữ cùng chung tay chia sẽ từ những nắm gạo tiết kiệm mỗi ngày để hằng quý hỗ trợ cho những hội viên phụ nữ nghèo, đơn thân. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” hằng năm giúp đỡ thường xuyên cho những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, với mức hỗ trợ bình quân 200.000 đồng/địa chỉ/tháng. Qua 15 năm đã có hằng trăm địa chỉ nhân đạo được hỗ trợ thường xuyên đã góp phần chia sẽ gánh nặng cho những cảnh đời bất hạnh. Với mỗi hộ dân, người dân Hòa Khương việc tham gia đóng góp Quỹ vì người nghèo do UBMT xã triển khai hằng năm đã trở thành trách nhiệm, nhằm góp phần chia sẽ, giúp đỡ cho những người nghèo,những hoàn cảnh khó khăn hơn. Thực hiện hỗ trợ xây mới  nhà ở tránh bão cho 27 hộ nghèo theo chủ trương của Chính phủ. Xóa 72 nhà tạm cho hộ nghèo. Với nhiều cách làm phù hợp trong công tác xóa đói, giảm nghèo, đến nay toàn xã không còn hộ đói, tỷ lệ thoát nghèo hằng năm luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, đến cuối năm 2014 toàn xã chỉ còn 134 hộ nghèo (chiếm dưới 4,1% tổng số hộ dân của xã). Điển hình cho sự phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững là hộ ông Đặng Hữu Nghĩa (thôn Phước Sơn), hộ bà Trần Thị Hà (thôn Phú Sơn Nam), hộ bà Đỗ Thị Trang (thôn Gò Hà). 100% người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật được chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ. Công tác chăm lo gia đình chính sách được quan tâm đặc biệt, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Suốt 15 năm qua đã có 598 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã được các cấp, các ngành, đoàn thể từ Thành phố đến xã hỗ trợ kinh phí, công sức để sữa chữa và xây mới nhà ở; 100 % gia đình chính sách được quan tâm, giúp đỡ, có mức sống trung bình trở lên.
Không chỉ phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo vươn lên làm giàu mà nhân dân Hòa Khương đã xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu. Đó là các mô hình “Thôn không rác” ở thôn Phú Sơn 3, Hương Lam; mô hình “Tộc họ không có con cháu vi phạm pháp luật” của tộc Phan, tộc Nguyễn Ngọc; Câu lạc bộ “Cha và con trai”, Câu lạc bộ “Vợ chồng không sinh con thứ 3” ở thôn Gò Hà; Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” của Thôn 5; … Các mô hình, câu lạc bộ là nơi để các thành viên tham gia sinh hoạt, chia sẽ kinh nghiệm, những cách làm hay, các hành vi ứng xử có văn hóa, văn minh, góp phần hoàn thiện nhân cách của con người mới xã hội chủ nghĩa.

 UBND xã tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "TDĐKXDĐSVH"

Bên cạnh đó, việc thực hiện nếp sông văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều tiến bộ. Nét tiến bộ, văn minh được thể hiện rõ nét qua việc cưới là thủ tục, lễ thức được tiến hành đơn giản, ngắn gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo nghiêm túc, vì hạnh phúc lứa đôi; trong việc tang là không còn sử dụng nhạc tang, kèn, trống quá 22 giờ đêm và trước 05 giờ sáng, an táng đúng nơi quy định, phù hợp với phong tục. Qua triển khai thực hiện phong trào và Đề án trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt – việc tốt; gia đình văn hóa; thôn văn hóa; cơ quan văn hóa. UBND xã đã tặng hơn 540 lượt giấy khen, trong đó có 256 tập thể và 284 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm. Cơ quan UBND xã Hòa Khương được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen khác của Chính phủ, Thành phố, huyện. Suốt 15 năm qua đã có 7929 lượt hộ dân được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, hằng năm luôn có trên 80% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Tỷ lệ “Thôn văn hóa” hằng năm luôn đạt từ 70 % trở lên, trong đó có 05 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” 10 năm liên tục như: Phú Sơn 2, Phú Sơn 3, Thôn 5, La Châu, La Châu Bắc.
Không chỉ quan tâm nâng cao đời sống văn hóa tình thần mà còn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sinh hoạt, hội họp và hưởng thu văn hóa của nhân dân. Đã có 06 nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng mới (Gò Hà, Phú Sơn 3, La Châu, Thôn 5, Phú Sơn Tây, Phú Sơn 1) và 04 nhà được đầu tư nâng cấp, sữa chữa (Hương Lam, Phú Sơn Nam, Phú Sơn 2, Phước Sơn, la Châu Bắc) với tổng kinh phí 4,4 tỷ đồng; Trung tâm văn hóa – Thể thao xã được đầu tư nâng cấp nhằm phục vụ tốt hơn cho các sự kiện thể thao, văn hóa cấp xã; 05 khu thể thao thôn cũng được quan tâm đầu tư xây dựng (Phú Sơn 3, La Châu, Thôn 5, Phước Sơn, Hương Lam) với tổng kinh phí 180 triệu đồng; Văn chỉ La Châu – Nơi thờ đức Khổng Tử và giáo dục truyền thống hiếu học cho con em địa phương đã bị bom Mỹ tàn phá đến nay được đầu tư phục dựng lại với tổng kinh phí 4 tỷ đồng…

 UBND xã tặng Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "TDĐKXDĐSVH"

Cở sở vật chất văn hóa được đầu tư đã góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Vì vậy, số người thường xuyên tham gia tập thể dục, thể thao luôn chiếm khoảng 40 % dân số. Hằng năm xã tổ chức từ 3 đến 4 giải thi đấu thể thao và tham gia tích cực, hiệu quả các giải thể thao do huyện tổ chức. Đại hội thể dục thể thao được xã tổ chức 04 năm một lần thu hút hằng nghìn vận động viên, cổ động viên tham gia thi đấu và cổ vũ. Đặc biệt phong trào tập thể dục dưỡng sinh của hội viên Hội Người cao tuổi xã Hòa Khương ngày càng phát triển, tạo sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh, góp phần giúp các cụ sống khỏe, sống vui. Qua 10 năm thành lập, đến nay toàn xã đã có 06 câu lạc bộ dưỡng sinh được thành lập ở các thôn La Châu, Phú Sơn 3, Hương Lam, Phú Sơn Tây, Phú Sơn 1, Thôn 5 thu hút gần 200 hội viên người cao tuổi tham gia tập luyện thường xuyên.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp văn hóa - văn minh đô thị”  đã thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, mang tính toàn dân, toàn diện và có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua triển khai thực hiện Phong trào và Đề án đã góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nên động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã Hòa Khương trong suốt 15 năm qua.

Tác giả bài viết: Văn Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hồ Chí Minh

Bác Hồ kính yêu

global html
TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA KHƯƠNG
Địa chỉ: QL14B, thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 05113. 784248

Email:ubndxahoakhuong@danang.gov.vn
Xem bản: Desktop | Mobile