Tin tức - Sự kiện

Hoạt động

       Liên kết Website

20 năm thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên ở Hòa Khương

Thứ sáu - 09/12/2016 04:10
20 năm thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên ở Hòa Khương

20 năm thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên ở Hòa Khương

Qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành đoàn thể xã Hòa Khương thường xuyên quán triệt cho cán bộ lãnh đạo cơ quan và các đơn vị nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; nhận thức sâu sắc Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của ban, ngành, đoàn thể xã trong đăng ký, quản lý nguồn quân nhân dự bị đáp ứng yêu cầu xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhận thức về Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (DBĐV), nhiệm vụ quốc phòng bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, quân nhân dự bị, thanh niên, học sinh, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống dân tộc về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục cho quân nhân dự bị và chủ phương tiện kỹ thuật thực hiện các chế độ đăng ký, lệnh điều động phương tiện kỹ thuật, chế độ chính sách hậu phương quân đội thông qua các hoạt động chính trị - xã hội của các tổ chức, đoàn thể trong quần chúng nhân dân.
         Triển khai thực hiện việc đăng ký quản lý quân nhân dự bị của xã được thực hiện theo đúng quy định, đúng đối tượng. Chế độ thủ tục đăng ký và quản lý phương tiện kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ; Ban chỉ huy quân sự xã thường xuyên phối hợp với cơ quan Công an và các ngành liên quan chỉ đạo các xã rà soát, khảo sát nắm chắc phương tiện, đăng ký đầy đủ các phương tiện thuộc 8 nhóm trong diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội. Cùng với đó, trong những năm qua, xã Hòa Khương luôn thực hiện tốt việc lập kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng DBĐV; tổ chức đang ký và quản lý tốt số lượng quân nhân dự bị được biên chế của các đơn vị cũng như việc chuyển đi, chuyển đến chặt chẽ, kịp thời, qua đó, việc giao quân DBĐV cho các đơn vị tổ chức huấn luyện diến tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu hàng năm đạt kết quả cao. Quân số tham gia đạt 97,4% so với chỉ tiêu giao. Qua công tác huấn luyện, các đồng chí nắm được nội dung, chương trình và kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị và các phương tiện kỷ thuật để vận dụng khi có tình huống xảy ra. Công tác hậu cần, kỹ thuật và tài chính được đảm bảo; các chế độ chính sách được triển khai kịp thời, đúng quy định.
        Trong 20 năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng DBĐV, cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn quán triệt đầy đủ các điều quy định trong Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương hàng năm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên được chú trọng bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký, quản lý nguồn DBĐV và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân thuộc diện huy động, bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội; công tác xây dựng và quản lý các đơn vị dự bị động viên; công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra các đơn vị dự bị động viên; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và làm nòng cốt trong phòng chống thiên tai, địch họa và củng cố thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
         Đến nay, toàn xã đã sắp xếp biên chế DBĐV cho 100% quân số. Đối với phương tiện kỹ thuật, đã đăng ký đạt 100% chỉ tiêu trên giao, sắp xếp biên chế 1 xe cho đơn vị Đ201 Hòa Vang. Hàng năm xã đã thực hiện tốt việc động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện các đơn vị DBĐV; kết quả kiểm tra sẵn sàng chiến đấu từ năm 1996 đến 2006 quân số đạt 76,41%, từ năm 2006 đến 2015 đạt 96,25% chỉ tiêu giao…Thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng và chuẩn bị huy động lưc lượng dự bị động viên. Trong 20 năm đã kết nạp được 127 đảng viên. Thực hiện tốt chế độ chính sách trong xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên, ngoài các chế độ chính sách đãi ngộ cho quân nhân dự bị theo quy định của Pháp lệnh, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên quân nhân dự bị trong thời gian huấn luyện, giúp đỡ gia đình quân nhân dự bị có khó khăn, hỗ trợ giới thiệu việc làm giúp quân nhân dự bị ổn định cuộc sống.
         Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên vẫn còn những hạn chế như: một số bộ phận nhân dân và quân nhân dự bị chưa hiểu rõ Pháp lệnh, nên chấp hành lệnh động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chưa tốt. Công tác giáo dục chính trị cho lực lượng DBĐV còn hạn chế, nhận thức về tình hình nhiệm vụ có những thời điểm chưa thường xuyên; tổ chức sinh hoạt các đơn vị DBĐV chưa được chú trọng. Việc xử phạt hành chính theo Nghị định 120 /NĐ- CP đối với công dân không đăng ký vào ngạch dự bị hạng II, chủ phương tiện kỹ thuật không đăng ký, quân nhân dự bị vi phạm lệnh gọi…vv nhiều nơi chưa nghiêm, đã làm giảm hiệu lực của pháp lệnh. Việc phối hợp chưa thường xuyên thiếu tính liên tục, có địa phương cơ sở nắm nguồn không chắc,giải ngạch chưa kịp thời.  Sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội chưa tốt…
         Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, xã Hòa Khương xác định công tác quốc phòng an ninh, trong đó có nhiệm vụ thực hiện pháp lệnh về DBĐV là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Vì vậy, trước hết phải tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền về thực hiện công tác quốc phòng nói chung, pháp lệnh về DBĐV nói riêng. Nắm rõ và triển khai một cách cụ thể để các tầng lớp nhân dân, các ngành nắm rõ những quy định về nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh DBĐV. Đồng thời cần phải có các biện pháp quản lý, nắm chắc lực lượng DBĐV trên địa bàn. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý tốt nguồn DBĐV; quan tâm một cách đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị và gia đình theo quy định. Chú trọng xây dựng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho lực lượng DBĐV. Thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quân sự địa phương, thực hiện tốt pháp lệnh DBĐV. 

Tác giả bài viết: Văn Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hồ Chí Minh

Bác Hồ kính yêu

global html
TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA KHƯƠNG
Địa chỉ: QL14B, thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 05113. 784248

Email:ubndxahoakhuong@danang.gov.vn
Xem bản: Desktop | Mobile