Trang nhất » Giới thiệu

Giới thiệu về xã Hòa Khương

Xã Hoà Khương là cửa ngõ của thành phố Đà Nẵng về phía Tây Nam, dân số 3.114 hộ với 11.470 nhân khẩu, phân bố trên địa bàn 11 thôn, diện tích tự nhiên 5.092,2 ha, có hồ chứa nước Đồng Nghệ với diện tích lưu vực hồ 28,5 km 2, mực nước tối đa là 35,60m, khu tắm khoáng nóng Phước Nhơn, có làng nuôi cá nước ngọt, vùng sản xuất dưa Héc mỹ nhân tại Bara An trạch, nhân dân xã Hòa Khương với truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái là những điều kiện, tiền đề để xã Hòa Khương thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong giai đoạn xây dựng Nông thôn mới hiện nay.


Địa chỉ liên hệ: QL 14B, thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Số điện thoại: 05113.784.248.
email: ubndxahoakhuong@danang.gov.vn
 

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động

       Liên kết Website

Hồ Chí Minh

Bác Hồ kính yêu

TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA KHƯƠNG
Địa chỉ: QL14B, thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 05113. 784248

Email:ubndxahoakhuong@danang.gov.vn
Xem bản: Desktop | Mobile