Tin tức - Sự kiện

Hoạt động

       Liên kết Website

XÃ HÒA KHƯƠNG: ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG " 3 HƠN"

Thứ bảy - 31/08/2013 00:27
             Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 646/KHLT-SNV-TĐ của Sở Nội vụ và Thành đoàn Đà Nẵng, về triển khai cuộc vận động Đoàn viên, thanh niên là cán bộ công chức “Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn” trong công tác cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng. UBND xã Hòa Khương đăng ký thực hiện nội dung “Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn” như sau:
          I. Nội dung đăng ký “ Nhanh hơn”

 
STT
 
Tên thủ tục Thời gian giải quyết
theo QĐ 2962
Thời gian đề xuất
 giải quyết
Trách nhiệm
thực hiện
 
I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH
1 Đăng ký lại việc sinh 02 ngày làm việc 01 ngày làm việc Tư pháp-Hộ tịch; Bộ phận TN &TKQ
 
2 Đăng ký khai sinh quá hạn 01 ngày làm việc Giải quyết ngay Tư pháp-Hộ tịch; Bộ phận TN &TKQ
 
3 Đăng ký lại việc tử 03 ngày làm việc 02 ngày làm việc Tư pháp-Hộ tịch; Bộ phận TN &TKQ
 
4 Đăng ký kết hôn 03 ngày làm việc 02 ngày làm việc, nếu hồ sơ phức tạp thì cộng thêm không quá 0 1 ngày làm việc Tư pháp – Hộ tịch;
Bộ phận TN&TKQ
5 Đăng ký lại việc kết hôn 03 ngày làm việc 02 ngày làm việc Tư pháp-Hộ tịch; Bộ phận TN &TKQ
 
6 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 01 ngày làm việc, nếu hồ sơ phức tạp thì công thêm không quá 2 ngày làm việc 01 ngày làm việc, nếu hồ sơ phức tạp thì cộng thêm không quá 1 ngày làm việc Tư pháp-Hộ tịch; Bộ phận TN &TKQ
7 Đăng ký việc giám hộ 03 ngày làm việc 02 ngày làm việc Tư pháp-Hộ tịch; Bộ phận TN &TKQ
 
8 Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ 02 ngày làm việc 01ngày làm việc Tư pháp-Hộ tịch; Bộ phận TN &TKQ
9 Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con 03 ngày làm việc 02 ngày làm việc Tư pháp-Hộ tịch; Bộ phận TN &TKQ
 
10 Đăng ký thay đổi, cải chính cho người dưới 14 tuổi 03 ngày làm việc 02 ngày  làm việc Tư pháp-Hộ tịch; Bộ phận TN &TKQ
11 Đăng ký bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi 01 ngày làm việc 01 buổi làm việc Tư pháp-Hộ tịch; Bộ phận TN &TKQ
12 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 01 ngày làm việc 01 buổi làm việc Tư pháp-Hộ tịch; Bộ phận TN &TKQ
II. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
13 Đăng ký xác nhận lý lịch 01 buổi làm việc Giải quyết ngay Tư pháp-Hộ tịch; Bộ phận TN &TKQ
 
14 Chứng thực chữ  ký Giải quyết ngay Giải quyết ngay Tư pháp-Hộ tịch; Bộ phận TN &TKQ
 
III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG NHÀ Ở VÀ ĐẤT ĐAI
 
15 Xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất 02 ngày làm việc 01 ngày làm việc Địa chính-xây dựng; Bộ phận TN&TKQ
16 Xác nhận tình trạng nhà, đất 01 ngày làm việc Giải quyết ngay Địa chính-xây dựng; Bộ phận TN&TKQ
 
IV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
 
17 Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật 01 ngày làm việc 01 buổi làm việc Bộ phận TN&TKQ; CB LĐTBXH
18 Xác nhận cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi 05 ngày làm việc 03 ngày làm việc Bộ phận TN&TKQ; CB LĐTBXH
19 Xác nhận giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội hộ theo NĐ/67-CP 02 ngày làm việc 1,5 ngày làm việc Bộ phận TN&TKQ; CB LĐTBXH
V. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
 
20 Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công cách mạng từ trần           03 ngày làm việc 02 ngày làm việc Bộ phận TN&TKQ; CB LĐTBXH
VI. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
 
21 Xác nhận bản cam kết thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. 01 ngày làm việc Giải quyết ngay Bộ phận TN&TKQ
VII. LĨNH VỰC DÂN QUÂN TỰ VỆ
 
22 Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ ốm đau chết Trong ngày làm việc 01 buổi CQ Q sự xã – Bộ phận TN&TKQ
 
 
           II. Nôi dung đăng ký “ Hợp lý hơn”
 
STT
 
 
Tên thủ tục Thực trạng
hiện nay
Nội dung đề xuất
 hợp lý hơn
Phân tích
lý do và hiệu quả mang lại
Thời gian dự kiến bắt đầu tiến hành Trách nhiệm thực hiện
01 Địa chính - xây dựng Đơn công dân tự viết tay
 
Thông tin ban đầu của công dân, chỗ ở, số điện thoại, các thông tin hướng dẫn khác. Tạo điều kiện, kiểm tra thủ tục, giảm thời gian thuận tiện cho công dân. Tháng 7/2013 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
02 Đơn xin xác nhận Đơn công dân tự viết tay
 
 
           III. Nội dung đăng ký “ Thân thiện hơn”
 
STT Nội dung giải pháp đề xuất thực hiện Tiêu chí
thực hiện
Phân tích
lý do
Thới gian dự kiến bắt đầu tiến hành Trách nhiệm
thực hiện
01 Thực hiện CT 11 và Nghị quyết 09 của BTV Thành ủy, Chỉ thị 04 của UBND thành phố, mỗi CBCC có cam kết nội dung thực hiện, giao ban đánh giá kịp thời để thực hiện tốt hơn. Thân thiện hơn về trách nhiệm, thái độ phục vụ Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm và thái độ phục vụ của mỗi CBCC khi tiếp xúc và giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức. Tháng 7/2013 Cán bộ công chức và đoàn viên công đoàn
                                       

Nguồn tin: Văn phòng - thống kê xã Hòa Khương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hồ Chí Minh

Bác Hồ kính yêu

global html
TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA KHƯƠNG
Địa chỉ: QL14B, thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 05113. 784248

Email:ubndxahoakhuong@danang.gov.vn